Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji.

Správce osobních údajů

Souhlasem udělujete Mgr. Václavu Svobodovi, bydlištěm Akátová 153, Poděbrady - Polabec, 290 01, právo, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovával jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Zpracovávané údaje

V rámci webových stránek jsou zpracovávány údaje, které jsou uživatelem poskytnuty v rámci vyplnění kontaktního formuláře. Konkrétně dochází ke zpracování následujících údajů.

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby.
Vyplnění formuláře pro kontaktování – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Cookies

Nastavení cookies